La oss alle være en del av løsningen.

Bærekraft

RSA legger stor vekt på å være en bærekraftig og samfunnsansvarlig aktør, dedikert til å støtte våre kunder i å ta miljøvennlige valg.

Engasjement for
en bedre planet

Som en stor aktør på elektriske biler, er vi engasjerte for å bidra til en bedre planet.

Ansvar

Sammen for en bedre fremtid

Som importør av seks bilmerker til flere land er RSA en ansvarlig importør som jobber med bærekraft i alle ledd.

Likestilling

LIKE MULIGHETER
Vi er fast overbevist om at en stor organisasjon som RSA drar nytte av like muligheter for alle, uavhengig av kjønn. I vårt importselskap RSA har vi oppnådd en kvinneandel på 40% per mai 2023, i en bransje som historisk sett har vært dominert av menn.

När din bil slutar rulla tas den omhand – kostnadsfritt

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar erbjuds vår brukare därmed att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.

Elektrifisering

FOR EN BEDRE PLANET
I en verden der vi jobber for å redusere bruken av fossilt drivstoff, er vi stolte av å kunne tilby et bredt utvalg av elektrifiserte biler. En stor andel av bilene våre er enten helelektriske eller hybridmodeller. Våre biler bidrar med besparelse på 25 000 tonn CO2 i løpet av et år. (kun personbiler).

Vi jobber for en
elektrisk fremtid med
nullutslipp.

Åpenhetsloven

LOV OM ÅPENHET OG INNSYN
RSA har forankret ansvaret for etterlevelse av plikter i henhold til åpenhetsloven i virksomheten gjennom styrevedtak og interne retningslinjer/rutiner.

Batteriteknologi

Vi samarbeider med fabrikker som er verdensledende innen batteriteknologi. Gjennom samarbeidet med eksempelvis BYD tilbyr vi det anerkjente Blade-batteriet i alle modeller. I tillegg til at det er helt fritt for kobolt, regnes det som det sikreste elbilbatteriet i verden.

Bedre sammen

Kultur

I RSA fokuserer vi på å skape en god og inkluderende kultur for alle våre ansatte og samarbeidspartnere.

I tillegg til å arrangere jevnlige sosiale arrangementer, har vi opprettet "RSA Sports Club" - et aktivitetstilbud som gir våre ansatte mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra Padel-tenning, langrennskurs, alpint og mye mer. Vi oppfordrer våre ansatte til å delta og ha det gøy sammen!
Besøk: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Post: Postboks 4004, 3005 Drammen
TLF: +47 32 21 88 90
E-mail: info@rsa.no
© 2024 RSA. All rights reserved.