RSA OG LOVEN OM GENNEMSIGTIGHED

POLITIKKER/PROCEDURER

RSA skal overholde sine forpligtelser i henhold til gennemsigtighedsloven og operere ansvarligt med hensyn til menneskerettigheder og anstændige arbejdsvilkår i overensstemmelse med en intern procedure for overholdelse af forpligtelserne i henhold til gennemsigtighedsloven. Den interne procedure er forankret i ledelsen og gjort kendt for alle i virksomheden, og fungerer således både som et informationsbrev til organisationen og som en procedure for overholdelse af forpligtelserne i henhold til gennemsigtighedsloven.

Proceduren giver generel information om gennemsigtighedsloven og dens anvendelsesområde, virksomhedens arbejde med gennemsigtighedsloven og whistleblowing-kanaler. Proceduren omfatter fordeling af ansvar og opgaver, kortlægning og vurdering af negativ påvirkning/skade baseret på egne aktiviteter, forsyningskæder og forretningsforbindelser, samarbejde på
og kompensation, hvor det er påkrævet, standsning/forebyggelse af negativ påvirkning/skade, overvågning af implementering og resultater samt kommunikation af, hvordan påvirkningen er blevet håndteret og behandling af informationskrav.

Desuden indeholder proceduren oplysninger om den meddelelseskanal, der vil hjælpe med at identificere eventuelle negative konsekvenser og betydelige risici, og at anmodninger om oplysninger skal rettes til aapenhetsloven@rsa.no.

RSA har udarbejdet retningslinjer og kontraktlige krav til leverandører for at tydeliggøre forventninger og holde dem ansvarlige. Bestemmelserne skal hjælpe med at sikre, at de varer og tjenester, der leveres under kontrakten, produceres under forhold, der overholder de grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold.

Bestemmelserne sikrer adgang til leverandørers due diligence-vurderinger, hvor de er omfattet af gennemsigtighedsloven, og oplysninger om leverandørers indkøb af varer og forsyningskæder, hvor de ikke er omfattet af loven. De kontraktlige krav, der skal anvendes, skal vurderes konkret fra leverandør til leverandør ud fra en risikovurdering.

RSA skal anmode om, hvordan leverandører arbejder med emnet i forhold til deres underleverandører, hvor det anses for passende og muligt, og helst i detaljer, hvis det er nødvendigt. Hvor det anses for nødvendigt, passende og muligt baseret på risikovurderingerne, skal der anvendes selvrapportering.

Relevante spørgsmål kan være relateret til de ti principper i FN's Global Compact1, leverandørens adfærdskodeks, kortlægning af leverandører og produktionslande, selvevaluering af risiko i lande, hvorfra de køber ind, ledelsessystemer og certificeringer, arbejdstagerrettigheder osv.

NEGATIVE KONSEKVENSER OG RISICI

Der er igangsat et arbejde med at kortlægge og risikovurdere leverandører og
forretningspartnere i overensstemmelse med kravene i transparensloven. Da vi befinder os i den tidlige kortlægningsfase, har vi i øjeblikket ikke strukturerede oplysninger om vores forsyningskæder.

RSA's leverandørkæde består ofte af flere led med underleverandører. Det kræver prioritering i due diligence-vurderingerne. Kortlægningen prioriteres ud fra, hvor der vurderes at være størst risiko for negativ påvirkning af menneskerettigheder og ordentlige arbejdsforhold baseret på geografi og produkt, samt kriterier som hvilke leverandører, der interageres mest med, størrelsen af indkøb, og hvor RSA vurderer at have størst indflydelse. Leverancer inden for risikogrupperne vil være underlagt et strengere regime for dokumentation og kontrol. 

Vores formål er, at vi gennem rettidig omhu vil søge at identificere, afbøde og undgå potentielle og faktiske negative påvirkninger hos forretningspartnere og i vores forsyningskæde. Arbejdet med at kortlægge, identificere og håndtere indvirkninger på grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold er en kontinuerlig proces.

HANDLING

RSA har forankret ansvarligheden med hensyn til overholdelse af forpligtelserne i henhold til gennemsigtighedsloven i organisationen gennem en bestyrelsesbeslutning og interne retningslinjer/procedurer. Den interne retningslinje/procedure er blevet gjort kendt for alle i virksomheden. Desuden indeholder proceduren oplysninger om whistleblowing-kanalen, der hjælper med at identificere eventuelle negative konsekvenser. For leverandører, hvor det er relevant, implementerer RSA kontraktlige krav relateret til gennemsigtighedsloven, såsom kontraktlige krav, der sikrer adgang til leverandørers due diligence-vurderinger, hvor de er omfattet af gennemsigtighedsloven, og oplysninger om leverandørers køb af varer og forsyningskæder, hvor de ikke er omfattet af loven.

RSA skal anmode om, hvordan leverandører arbejder med emnet i forhold til deres underleverandører, hvor det anses for passende og muligt, og helst i detaljer, hvis det er nødvendigt. Hvor det anses for nødvendigt, passende og gennemførligt baseret på risikovurderingerne, skal selvrapportering anvendes. RSA følger op på afvigelser ved at udarbejde forbedringsforslag/handlingsplaner til leverandøren, eller kræver, at leverandøren selv indsender disse, og følger op på dem efterfølgende. Hovedformålet med tiltagene er at skabe varige forandringer til gavn for medarbejdere og miljø.

Spørgsmål og forespørgsler kan rettes til aapenhetsloven@rsa.no

Den fulde rapport kan læses her

RSA Danmark
Sletvej 2F, 8310 Tranbjerg J
CVR: 41383518
Mail: info@rsadanmark.dk
Telefon: +45 24 24 70 50
Telefonisk åbningstid: kl. 9-14 (mandag-fredag)
2024 RSA. Alle rettigheder forbeholdes.