Bærekraft

Som importør av seks bilmerker til flere land, er RSA er en ansvarlig importør som forplikter seg til bærekraftig praksis og jobber kontinuerlig mot klimanøytralitet. Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sikre at alle produktene oppfyller våre krav til bærekraft og er produsert på en miljøvennlig måte.

Elektrifisering

I en verden hvor man jobber mot å redusere bruken av fossilt brensel, er vi er stolte av å tilby et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy. En stor andel av våre biler er enten helelektriske eller hybridmodeller. Dette tilsvarer innsparing av 25.000 tonn CO2 i løpet av et år. (kun personbiler).

Åpenhetsloven

RSA har forankret ansvarlighet med hensyn til overholdelse av plikter etter åpenhetsloven i virksomheten gjennom et styrevedtak og intern retningslinje/rutine. 

En redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger kan leses her.

Likestilling

Vi tror at en stor organisasjon som RSA styrkes ved at alle individer, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter. Hos import-selskapet RSA har vi per mai 2023 en kvinneandel på 40% i en bransje som tradisjonelt sett er dominert av menn. 

Miljøstiftelsen Zero

RSA har et godt samarbeid med Miljøstiftelsen Zero. Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon, som jobber inn mot politiske miljøer for å løse klimakrisen. 

Batteriteknologi

Vi samarbeider med fabrikker som er verdensledende innen batteriteknologi. Gjennom partnerskapet med BYD tilbyr vi det anerkjente Blade-batteriet i alle modeller. I tillegg til å være helt fritt for kobolt, er dette regnet for å være det sikreste el-bilbatteriet i verden. 

Kultur

I RSA er vi opptatt av å skape en god og inkluderende kultur med fokus på å ha det gøy å hverdagen. 

I tillegg til å arrangere jevnlige sosiale arrangementer, har vi også opprettet «RSA Sports Club» – et aktivitetstilbud som gir våre ansatte muligheten til å delta i ulike fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra Padel-mandag, langrennkurs, kveldskjøring i slalåmbakken med mer. Vi oppfordrer våre ansatte til å delta og ha det gøy sammen!

NEXT

ABOUT RSA