RSA JA AVOIMUUSLAKI

SUUNTAVIIVAT/MENETTELYT

RSA noudattaa avoimuuslain mukaisia velvoitteitaan ja toimii vastuullisesti ihmisoikeuksien ja ihmisarvoisten työolojen osalta noudattaen sisäistä menettelyä, jolla noudatetaan avoimuuslain mukaisia velvoitteita. Sisäinen menettelytapa perustuu johtoon ja on kaikkien yrityksen työntekijöiden tiedossa, joten se toimii sekä organisaation tiedotuskirjeenä että avoimuuslain mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevana menettelytapana.

Menettelyssä annetaan yleistietoa avoimuuslaista ja sen soveltamisalasta, yrityksen toiminnasta avoimuuslain parissa ja ilmiantokanavista. Menettely sisältää vastuun ja tehtävien jakamisen, kielteisten vaikutusten/vahinkojen kartoittamisen ja arvioinnin omien toimintojen, toimitusketjujen ja liikesuhteiden perusteella, yhteistyön
ja tarvittaessa korvausten maksamisen, kielteisten vaikutusten/vahinkojen pysäyttämisen/ehkäisemisen, toteutuksen ja tulosten seurannan sekä viestinnän siitä, miten vaikutuksia on käsitelty, ja tietovaatimusten käsittelyn.

Lisäksi menettelyssä annetaan tietoa ilmoituskanavasta, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset kielteiset seuraukset ja merkittävät riskit, ja siitä, että tietopyynnöt olisi osoitettava osoitteeseen aapenhetsloven@rsa.no.

RSA on laatinut tavarantoimittajille ohjeet ja sopimusvaatimukset odotusten selventämiseksi ja vastuullisuuden varmistamiseksi. Määräysten tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat ja palvelut tuotetaan olosuhteissa, joissa noudatetaan perusihmisoikeuksia ja ihmisarvoisia työoloja.

Säännöksillä varmistetaan, että toimittajien due diligence -arvioinnit ovat saatavilla silloin, kun ne kuuluvat avoimuuslain soveltamisalaan, ja tiedot toimittajien tavarahankinnoista ja toimitusketjuista silloin, kun ne eivät kuulu lain soveltamisalaan. Käytettävät sopimusvaatimukset on arvioitava erikseen toimittajakohtaisesti riskinarvioinnin perusteella.

RSA:n on kysyttävä, miten toimittajat toimivat aiheen kanssa alihankkijoidensa osalta, jos se katsotaan asianmukaiseksi ja mahdolliseksi, ja tarvittaessa mieluiten yksityiskohtaisesti. Jos se katsotaan riskinarviointien perusteella tarpeelliseksi, tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi, on käytettävä itseraportointia.

Asiaankuuluvat kysymykset voivat liittyä YK:n Global Compact -aloitteen1 kymmeneen periaatteeseen, toimittajan käytännesääntöihin, toimittajien ja tuotantomaiden kartoitukseen, riskien itsearviointiin maissa, joista ne hankkivat tuotteita, johtamisjärjestelmiin ja sertifiointeihin, työntekijöiden oikeuksiin jne.

KIELTEISET SEURAUKSET JA RISKIT

Toimittajien ja
liikekumppaneiden kartoittaminen ja riskien arviointi on aloitettu avoimuuslain vaatimusten mukaisesti. Koska kartoitus on vasta alkuvaiheessa, meillä ei ole tällä hetkellä jäsenneltyä tietoa toimitusketjuistamme.

RSA:n toimitusketju koostuu usein useista yhteyksistä alihankkijoihin. Tämä edellyttää priorisointia due diligence -arvioinneissa. Kartoitus priorisoidaan sen perusteella, missä katsotaan olevan suurin riski ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoisiin työoloihin kohdistuville kielteisille vaikutuksille maantieteellisen sijainnin ja tuotteen perusteella, sekä sellaisten kriteerien perusteella, kuten se, minkä toimittajien kanssa ollaan eniten tekemisissä, ostojen koko ja missä RSA:lla katsotaan olevan eniten vaikutusvaltaa. Riskiryhmiin kuuluviin toimituksiin sovelletaan tiukempaa dokumentointi- ja valvontajärjestelmää. 

Tarkoituksemme on, että pyrimme asianmukaisen huolellisuuden avulla tunnistamaan, lieventämään ja välttämään mahdollisia ja todellisia kielteisiä vaikutuksia liikekumppaneidemme ja toimitusketjumme kanssa. Perusihmisoikeuksiin ja ihmisarvoisiin työoloihin kohdistuvien vaikutusten kartoittaminen, tunnistaminen ja hallinta on jatkuva prosessi.

TOIMINTA

RSA on vakiinnuttanut avoimuuslain mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevan vastuun organisaatioon hallituksen päätöksellä ja sisäisillä ohjeilla/menettelyillä. Sisäiset ohjeet/menettelyt on saatettu kaikkien yhtiön työntekijöiden tietoon. Lisäksi menettelyssä annetaan tietoa ilmiantokanavasta, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset kielteiset seuraukset. RSA toteuttaa tarvittaessa toimittajien osalta avoimuuslakiin liittyviä sopimusvaatimuksia, kuten sopimusvaatimuksia, joilla varmistetaan pääsy toimittajien due diligence -arviointeihin, jos ne kuuluvat avoimuuslain soveltamisalaan, ja tiedot toimittajien tavarahankinnoista ja toimitusketjuista, jos ne eivät kuulu lain soveltamisalaan.

RSA:n on kysyttävä, miten toimittajat toimivat aiheen kanssa alihankkijoidensa osalta, jos se katsotaan asianmukaiseksi ja mahdolliseksi, ja tarvittaessa mieluiten yksityiskohtaisesti. Jos se katsotaan riskinarviointien perusteella tarpeelliseksi, tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi, on käytettävä itseraportointia. RSA seuraa vaatimustenvastaisuuksia laatimalla parannusehdotuksia/toimintasuunnitelmia alihankkijalle tai vaatii alihankkijaa toimittamaan ne itse ja seuraa niitä sen jälkeen. Toimenpiteiden päätavoitteena on luoda pysyviä muutoksia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja ympäristöä.

Kysymykset ja tiedustelut voi osoittaa osoitteeseen aapenhetsloven@rsa.no.

Koko raportti on luettavissa täällä

Käyntiosoite: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Postiosoite: PO Box 4004, 3005 Drammen
TLF: +
E-mail: info@rsa.no
2024 RSA. Kaikki oikeudet pidätetään.