HISTORIE

RSA (Rutebileiernes Standardiserings Aksjeselskap) ble stiftet i mars 1936. Selskapets formål var å sikre finansiering og innkjøp av busser, standardisere utstyr, og sikre gunstige vilkår for anskaffelse av materiell til rutebileiere. RSA var den første generalforhandler av Scania-Vabis busser i Norge. Selskapet ble etablert i Oslo, men flyttet senere til Gulskogen i Drammen. Import og salg av DAF og Hino tunge kjøretøyer var selskapets basis på 60- og 70-tallet, mens man fikk agenturet for Setra busser i 1982. Import- og salg av personbiler i større skala startet med Suzuki i 1983. Siden da har import og distribusjon av personbiler, deler og rekvisita gjennom egeneide og eksterne forhandlere vært selskapets kjernevirksomhet. RSA fikk agenturet for Isuzu i 2007 og overtok agenturet for Fiat, Alfa Romeo og Jeep i hhv. 2009, 2010 og 2011. Fra og med 1. januar 2016 overtok FCA Norway importansansvaret for Fiat, Alfa Romeo og Jeep, men RSA er fortsatt forhandler gjennom sin forhandlerkjede RSA BIL. Fra 2019 er RSA også importør av det kinesiske bilmerket SAIC Maxus. Selskapet er i dag eid av SH Invest med 91% og Dunvold Invest med 9%.

rsa
rsa

FORRETNINGSIDE

RSA skal være et bil- og busskonsern som engasjerer seg gjennom hele verdikjeden fra import av biler, busser, deler og rekvisita til kundesalg, service og tilleggsprodukter mot private og institusjonelle bileiere. Produktene skal være av høy kvalitet, med konkurransedyktige priser og enkle og trygge totalløsninger. RSA skal ha dynamiske forretningsprosesser, dyktige og engasjerte medarbeidere, langsiktige og solide samarbeidspartnere og et bredt distribusjonsnett. Selskapet skal følge trender innenfor teknologi, produktutvikling og rammevilkår som bidrar til verdiskaping for selskapets eiere og samarbeidspartnere, og som sikrer trygge og meningsfylte arbeidsplasser for selskapets ansatte.

ORGANISASJON

RSA har totalt 230 dedikerte medarbeidere innenfor fire forretningsområder og i sentrale supportfunksjoner. Selskapets skal tilrettelegge for god intern utvikling faglig og profesjonelt, og være en attraktiv arbeidsgiver. RSA er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og skal sikre deltakelse og oppfølging innenfor rammene av dette. HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og måling/rapportering av dette vektlegges i alle selskapets avdelinger og i styrende organer

rsa organisasjon

HMS

RSA har tydelige rammer og rutiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Selskapet har implementert BUS-kvalitet (kvalitetssikringssystem laget av Bilforhandlernes Utviklingssenter). Selskapet har også fokus på forebyggende tiltak innenfor sikkerhet og helse.

Karriere

Når det gjelder karriere- og jobbmuligheter kan generelle søknader sendes til RSA sin HR-avdeling merket «HR - Generell søknad» på adresse info@rsa.no

Ledelse

Administrerende direktør:
Frank Dunvold
CFO / Dir. Import Deler:
Marius Stormoen
Direktør RSA BIL:
Rune Hegstad
Leder HR & HMS:
Marit Fossen

ØNSKER DU Å KOMME I KONTAKT MED OSS