rsa buss

RSA BUSS

RSA er også importør av Setra busser som har en betydelig markedsandel i tur- og ekspressbuss segmentet. I tillegg distribuerer RSA også Fiat minibusser. RSA Buss har et eget verksted for tunge kjøretøyer i Drammen og har 10 autoriserte Setra verksteder rundt i landet. RSA Buss har 20 ansatte og omsetter for NOK 150 millioner.

BESØK RSA BUSS
rsa buss