En lokal aktør med stor internasjonal dekning

Lokasjoner

Med merkespesifikke distribusjonsstrategier ønsker vi å være der kundene våre er - i storbyer, på landsbygda og i digitale kanaler.

Fleksibel og
langsiktig

I dag omfatter vårt forhandlernettverk over 315 forhandlere, og det utvides kontinuerlig. Med hovedkontor i Drammen og fem utenlandskontorer som opererer i 12 land, har RSA etablert en internasjonal tilstedeværelse. Vi har en sterk tradisjon for å være en aktør med bred geografisk dekning, og er overbevist om at kundene verdsetter lokal tilstedeværelse og støtte når de skal investere i en ny bil.

"Vi skal være der
kundene er"

Lokasjoner

Besøk: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Post: Postboks 4004, 3005 Drammen
TLF: +47 32 21 88 90
E-mail: info@rsa.no
© 2024 RSA. All rights reserved.