Låt oss alla vara en del av lösningen.

Hållbarhet

RSA har åtagit sig att vara en hållbar och socialt ansvarsfull organisation som hjälper våra kunder att göra miljövänliga val.

Engagemang för
en bättre planet

Som en stor aktör inom elfordon är vi fast beslutna att bidra till en bättre planet.

Ansvarsområden

Tillsammans för en bättre framtid

Som importör av sex bilmärken till flera länder är RSA en ansvarsfull importör som arbetar med hållbarhet i alla led.

Jämställdhet

LIKA MÖJLIGHETER
Vi är övertygade om att en stor organisation som RSA gynnas av lika möjligheter för alla, oavsett kön. I vårt importföretag RSA har vi uppnått en kvinnlig representation på 40 % från och med maj 2023, i en bransch som historiskt sett har dominerats av män.

När din bil slutar fungera tas den om hand - kostnadsfritt

I Sverige har en bil en genomsnittlig livslängd på cirka 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och importörer omfattas av producentansvar för uttjänta bilar, det vill säga de ansvarar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt när den är uttjänt.

Producentansvaret innebär att minst 95 procent av de uttjänta bilarna ska återvinnas.

Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett rikstäckande mottagningssystem I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar erbjuds därmed våra användare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.

Elektrifiering

FÖR EN BÄTTRE PLANET
I en värld där vi arbetar för att minska användningen av fossila bränslen är vi stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av elektrifierade bilar. En stor andel av våra bilar är antingen helt eldrivna eller hybridmodeller. Våra bilar bidrar till en besparing på 25.000 ton CO2 per år (endast personbilar).

Vi arbetar mot en
elektrisk framtid med
nollutsläpp.

Lagen om insyn och öppenhet

LAG OM ÖPPENHET OCH INSYN
RSA har förankrat ansvaret för efterlevnad av skyldigheter enligt Transparency Act i organisationen genom styrelsebeslut och interna riktlinjer/rutiner.

Batteriteknik

Vi arbetar med fabriker som är världsledande inom batteriteknik. Genom vårt samarbete med BYD erbjuder vi till exempel det erkända Blade-batteriet i alla modeller. Förutom att det är helt koboltfritt är det erkänt som det säkraste elbilsbatteriet i världen.

Bättre tillsammans

Kultur

På RSA fokuserar vi på att skapa en bra och inkluderande kultur för alla våra medarbetare och partners.

Förutom att anordna regelbundna sociala evenemang har vi skapat "RSA Sports Club" - ett aktivitetsprogram som ger våra medarbetare möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Det handlar om allt från padeltennis, längdskidåkning, utförsåkning och mycket mer. Vi uppmuntrar våra medarbetare att vara med och ha kul tillsammans!
Besök: Øvre Eikervei 77, 3048 Drammen
Post: Postbox 4004, 3005 Drammen
TLF: +47 32 21 88 90 90
E-post: info@rsa.no
2024 RSA. Alla rättigheter förbehållna.